IMG_0004

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad stödjer Marketplace Borås projekt

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad har som mål att främja Sjuhäradsbygden och bidra till att den ska bli en attraktivare plats att leva och bo i.

Varje år utdelas bidrag till forskning/utbildning, näringsliv samt kultur och idrott i kommunerna Bollebygd, Mark, Svenljunga och Borås stad.
Under åren 1998 till 2016 har 1 582 mottagare fått dela på 207 miljoner kronor – och arbetet går vidare.

Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Sjuhärad har beslutat att bevilja 350 000 kronor till MarketplaceBorås Ekonomisk förening för ”Show Up Fashion Award 2017” samt 100 000 kronor för ”Förstudie Mötesplats för Textil och Modeindustrin”
Pengarna delades ut vid en ceremoni på Kulturhuset tisdagen den 30 maj.