profilbild

Rekotex, företag med miljöfokus och nybliven medlem i Marketplace Borås

Rekotex är ett nybildat bolag men bygger på en lång erfarenhet av inköp av textilier samt en vilja att hitta samarbeten för en effektiv användning av våra naturresurser.

Vi träffade ägaren, Marie Jonsson, för en pratstund om branschen i regionen och framtiden.

Marketplace Borås: – ”Hej Marie, hjärtligt välkommen som medlem i Marketplace Borås. Du har en spännande affärsidé, kan du inte berätta lite om vad det handlar om?”

Marie Jonsson: – ”Affärsidén är att vara en länk mellan företag i textilbranschen som står med kvarvarande tyger efter produktion och de som behöver få tag i mindre kvantiteter eller efterfrågar kortare ledtider än vad tygproducenterna oftast kan erbjuda. De kvarvarande tygerna marknadsförs och säljs i kollektionen RE-SOURCE, som består av allt från mode-, funktions- och tekniska textilier. Som partner till Rekotex ges man möjlighet att få en inblick i vad som kan avyttras från externa aktörers lager innan man startar en ny order hos tygproducent. Genom samarbetet skapas en win-win situation för båda parter samt även för miljön.”

 

Marketplace Borås: -”Ser ni några specifika fördelar med att bedriva verksamhet i Sjuhäradsregionen?”

Marie Jonsson: -”Som det textila nav Borås och Sjuhäradsregionen är så är det en utmärkt plats för Rekotex att verka i. De satsningar som görs i regionen och då främst i Textile Fashion Center ger unika möjligheter till nätverkande med andra textila företag, att ta del av forskning som bedrivs, hitta samarbeten med olika projekt som t ex. Re:textile och Konfektionsfabrik 4.0 samt möjligheten att få stöd i näringslivsutveckling av de olika organisationer som finns i klustret.”

Marketplace Borås: – ”Vilka är de stora utmaningarna, enligt dig, som branschen(textil) står inför i ett perspektiv på 10 år?”

Marie Jonsson: -”Största utmaningen anser jag vara att ta tillvara våra textila fibrer på ett effektivt sätt och hitta ekonomiskt hållbara processer för detta. Att forskning och näringsliv hittar samarbeten som t. ex. Smart textiles är en viktig länk för att komma vidare inom området. Medvetenhet krävs i alla led och där märker man att det finns en stor vilja att förändra i branschen.”

Marketplace Borås: -”Är samverkan inom branschnätverk som Marketplace Borås betydelsefullt för ert företag?”

Marie Jonsson: -”Absolut, jag har redan haft stora fördelar att vara med i Marketplace Borås, både i syftet att knyta kontakter med andra företag i branschen, möjlighet att deltaga i intressanta seminarier och jag vill även ge en eloge till de som arbetar för Marketplace som under tiden jag har startat upp mitt företag har hjälpt mig att bolla idéer samt hitta nischade lösningar för Rekotex.”

Marketplace Borås: -”Hur ser den närmsta framtiden ut för Rekotex?”

Marie Jonsson: -”Flera nya intressanta samarbetspartners är på gång, bl.a. Nudie Jeans. Från och med 6 oktober kommer det finnas tillgång att köpa tyger i metervara från RE-SOURCE kollektionen i Fashion Gallery i Textile Fashion Center.”

Hemsida

rekotex_webb_logo

foto: Njord Studio AB