Internationaliserings-projektet finansieras av Boråsregionen och leds av Marketplace Borås
Syftet med projektet är att skapa nya kanaler att nå ut på en internationell marknad och skapa samarbeten mellan svenska och internationella företag.

Det är uppenbart att vår region har ett starkt och gott textilt anseende även på global nivå och Marketplace Borås arbetar ständigt med att bygga relationer så att våra medlemmar kan använda dessa som en brygga ut i världen.

Inom projektet kartlägger vi andra textila kluster, produktionsområden samt skapar möjlighet till nya affärsmöjligheter internationellt.
Vi har under åren som gått tagit mot delegationer från bla Tunisien, Sri Lanka, Marocko, Indien mfl
I samband med dessa besök har Marketplace Borås anordnat Matchmaking aktiviteter som renderat i nya affärer för de företag som deltagit.

Vill ni ha mer information kring internationaliserings arbetet och vilka möjligheter som finns för att delta i de olika aktiviteter som anordnas?
Kontakta Ellen Flybäck på Marketplace Borås. ellen@marketplaceboras.se

hftpswkmri2onuits6bn