excedea_720

Öka tempot & minska risken i affärsutvecklingen! Frukostmöte för medlemmar i Marketplace Borås onsdag 4 oktober

Upp till 1,9 miljoner kronor i stöd för att bygga upp nya marknader!
Excedea kommer till oss och berättar vilka möjligheter det finns för att använda offentlig finansiering för att bygga upp nya exportmarknader eller för att utveckla nya produkter. Under frukostseminariet får ni höra konkreta exempel på vilka affärsutvecklingsprojekt som kan ges stöd och därmed sänka er risk för nya projekt.

Excedea Sweden är ledande på att minska finansiella risker vid företagsutveckling och utlandsetablering. VD Henrik Dagmalm och Senior Advisor Erik Flybäck kommer till oss och berättar hur ni kan få tillgång till finansiella resurser för affärsutveckling.

Bidragsfinansiering till Ditt bolags affärsutvecklingsprojekt? Eller lämnar Du möjligheten till Dina konkurrenter?
 

Det finns två starka trender som driver på och influerar affärsutvecklingen i de flesta svenska företag:

1) Produktionsarbeten flyttar från industrialiserade länder till länder under utveckling – svenska bolag måste öka kunskapsnivån i produkter och tjänster för att vara konkurrrenskraftiga. 

2) Globaliseringen skapar bättre och bättre förutsättningar för att svenska bolag ska vara verksamma med försäljning och produktion utomlands – svenskt näringsliv och industri är beroende av export för att kunna växa långsiktigt.

EU-kommissionen, Nordiska Ministerrådet och Tillväxtverket samt Vinnova är några av de europeiska myndigheter som erbjuder bidragsfinansiering för att europeiska bolag ska kunna utvecklas och stärka Sveriges och EU’s konkurrenskraft. En stor del av den totala budgeten som myndigheterna ansvarar för riktas mot svenska bolag och har följande två huvudsyften:

1) Delfinansiering av FoU och produktutveckling – öka nivån av kunskap i produkter och tjänster.

2) Delfinansiering av exportprojekt – svenskt näringsliv och industri är beroende av export.

Det är vanligt förekommande att tillväxtorienterade svenska bolag söker och vinner 0,5-2 M SEK i bidragsfinansiering varje år. På lång sikt är det en oerhört stark konkurrensfördel att låta andras pengar utveckla bolaget – utan krav på ägarandel, ränta eller återbetalning.

Läs mer här

Excedea logo

Plats: Marketplace Borås lokaler i Textile Fashion Center Skaraborgsvägen 3 A
Tid: kl 8:30 – 10:00
Anmäl deltagande till patrik@marketplaceboras.se senast fredag 29 sep

Arrangemanget är kostnadsfritt för medlemmar i Marketplace Borås, vi bjuder på frukostfika.