foto

No Man´s Label Sverige – Ny medlem och hyresgäst i Fashion Gallery

Design, sourcing och produktionsbolaget No Mans Label Sverige erbjuder en helhetslösning för modevarumärken och designers.
Inriktiningen är I huvudsak dam/tjejkläder där design och modegrad är en viktigt faktor sett till kundernas köpbeetende och framtida utveckling.

Konceptet kortar beslutsvägarna, ökar transparensen och spårbarheten inom produktionsprocessen, Tillsammans med kunderna vill företaget kunna stå för det som produceras, oavsett var i världen produktionen sker.

No Mans Label är sedan några år tillbaka väletablerat i Danmarks motsvarighet till Borås, Ikast, som har många likheter med Borås, det textila arvet, utvecklingsarbetet och entreprenörsandan är några exempel.

Vi träffade Mikael Karlsson försäljningschef för No Man´s Label Sverige på det nya kontoret i Fashion Gallery på Textile Fashion Center i Borås för en liten pratstund .

Marketplace Borås : “Hej Mikael, hur ser du på branschens betydelse i regionen förr och nu?”
Mikael Karlsson: “Det textila arvet har stor betydelse för staden det ser vi inom flera segment inom branschen, det finns en stor kunskap och yrkesskicklighet bevarat och vidareutvecklat.
Det är glädjande att det återigen är en spirande, utvecklande och ledande känsla i Borås efter några år där många företag så som JC, MQ. tog beslut kring att flytta sina verksamheter till andra regioner.”

Marketplace Borås: “Vilka är de stora utmaningarna, enligt dig, som branschen står inför i ett perspektiv på 10 år?”
Mikael Karlsson: “Miljö och resursfrågor inom alla branschens processer är en av de största utmaningarna.
Transparens och spårbarhet kommer vara en viktigt faktor oavsett om det är “nyheter varje vecka” produktion eller längre perspektiv.
Kundernas köpbeetende ändras/utvecklas i en takt som produktionsledet har svårt att anpassa sig till, utmanningen för produktionsprocesserna är utveckling, flexibilitet, kortare beslutsvägar, en helhetssyn kring mlijö, transparens och spårbarhet.”

Marketplace Borås:”Är samverkan inom branschnätverk som Marketplace Borås betydelsefullt för din verksamhet?”
Mikael Karlsson: “No Mans Label Sverige ser fördelarna med Borås som är ledande I sin position som textilstad. Medlemskapet i Marketplace Borås var också en självklarhet med dess nätverk och möjligheterna till samarbeten. No Man´s Label har lång erfarenhet och kunskap inom design, sourcing och produktion men den expertis som finns inom nätverket Marketplace Borås och i regionen kommer att vara en fördel för företaget som nyetablerad på den svenska marknaden.”

Marketplace Borås:”Hur ser då den närmsta framtiden ut för er?”
Mikael Karlsson:”Vi är idag etablerade i Danmark och Holland med vår helhetslösning
ONE STOP solution, nästa fas är att erbjuda Svenska och Norska modevarumärken och designers vår expertis inom design, sourcing och produktionsnätverk.
Vi vidareutvecklar vår ”nära” produktion där länder som Danmark, Polen och Ukraina är delaktiga i vårt produktionsnätverk.”

no-mans-label-logo