fb front.indd

Marketplace Borås stöttar projektet Textil Integration

Projektet går ut på att integrera nyanlända och asylsökande och ge dem möjlighet till ett kreativt, språkligt och kulturellt sammanhang tillsammans med svenskar, genom textilt återbruk och design.

Tillsammans skall vi skapa en kollektion av återvunnet material som skall visas upp på utställningar runt om i landet samt erbjudas till försäljning i butik. All vinst går till en gemensam studieresa för deltagarna.

Projektet drivs av Röda Korset i Jönköping och Borås med stöd av Västra Götalandsregionen samt Region Jönköpings län.
Andra samarbetspartners är Re:textile, Marketplace Borås och Modeinkubatorn.