IMG_0341

Konfektion 4.0 Näringslivsdag 27 februari

Konfektion 4.0 Näringslivsdag, 27 februari klockan 9-13

Konfektion 4.0 är ett unikt förstudieprojekt med syfte att ta tillvara på kunskap och trygga framtidens textila sömnadsproduktion. Genom att inventera kunskaper hos nyanlända och utveckla sömnadskompetensen i Borås ska man ta tillvara på migrationens möjligheter kopplat till behovet av ny kompetenskraft inom textil sömnadsproduktion. Detta är grunden till ett långsiktigt genomförandeprojekt.

KONFEKTIONSFABRIK 4.0 – En väg till arbetslivet i Sverige för migranter från tredjeländer med en yrkesverksam bakgrund inom textil sömnadsproduktion.

Plats: Marketplace Arena, plan 2 Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3 A
Arrangemanget är kostnadsfritt.

Program:
9.00 – 9.15 Välkommen och introduktion av projektet
9.15 – 9.45 Arbetsförmedlingen presenterar att vara ”Nyanländ på arbetsförmedlingen”
9.45 – 10.15 Arbetsförvaltningen i Borås presenterar ”Integrationsarbete – Borås Stad Aktuell läge”.
10.15 – 10.45 Arbetsförvaltningen och Ellos berättar om fadderverksamheten i form av lunchträffar med Nyanlända.
10.45 – 12.00 Textilindustrins utveckling inom RE, cirkulära ekonomier och integration.
12.00 – 13.00 Workshop – framtidens produktion i Konfektionsfabrik 4.0 och servering av Lunchsmörgås

Varmt välkommen!

Anmälan till Anna-Karin Reiss annakarin@marketplaceboras.se
senast 20 februari.
Unknown kopia
” Vi främjar migrationens möjligheter genom att driva ett projekt som medfinansieras av Asyl-, migrations-och integrationsfonden”

Samarbetspartners i projektet:
Unknown-1