FullSizeRender (1)

Frukostmöte med föreläsning om automatisering/digitalisering och dess framtida effekter. Onsdagen 22 februari

Hur påverkar automatisering/digitalisering förutsättningarna för textilklustret i Borås och dess företag?

Automatisering, digitalisering, robotisering. – Begrepp som duggar tätt i dagens kunskapssamhälle och ofta då i kombination med nästan ödesmättade konstateranden om dess negativa inverkan på jobben. Exemplen är många: banksektorn, medicinska diagnoser, logistik, lagerhållning, allt billigare co-bots och automatiserade incheckningssystem. Automatiseringen av våra arbetsuppgifter är över oss på bred front. Hög- eller lågutbildad spelar ingen roll – ingen går säker.

För textilklustret i Borås innebär automatiseringen en rad utmaningar och möjligheter vad det gäller kompetensförsörjning och konkurrenskraft. I vår rapport kommer vi bla fram till att automatisering kan innebära förbättrad konkurrenskraft och ökad produktivitet. Men hur påverkar detta jobben?

Jonathan Borggren är konsult, disputerad kulturgeograf och medförfattare till rapporten Strukturomvandling och Automatisering – konsekvenser på regionala arbetsmarknader som publicerades i november förra året. Med sammanlagt 9 års forskning om arbetskraftsrörlighet, strukturomvandling och regional utveckling i Sverige har Jonathan god inblick i vilka de framtida utmaningarna för svenska företag är. I rapporten diskuteras begreppet ur ett historiskt perspektiv och studeras i Region Skåne och i Västra Götalandsregionen med hjälp av yrkes- och branschstatistik.