frinabmartina-518-300x343

Frinab, ett lysande medlemsföretag

Staffan Svensson  grundade Frinab 1985. Staffan och hans bror lade samman sina kompetenser från konfektion- och belysningsbranschen och ur detta föddes Frinab.

I slutet av 80-talet var outsourcing ett relativt okänt begrepp. Varje fabrik tillverkade sina produkter från start till slut. Det var här Staffan Svensson såg en affärsmöjlighet och ett behov på marknaden. Genom att erbjuda kundanpassade kablar och kablage förenklades produktionen för belysningsbranschen. Prefabricerade sladdar med önskad kontaktering erbjöds till samma kostnad som företagen tidigare köpt in råvaran för.

Frinab började med legotillverkning; kapa och bearbeta kabel, men redan efter några månader föddes idén att även konfektionera kabeln.

Frinab tillhandahåller kabel och komponenter i spänningsområdet 12-500 volt främst till den nordiska belysningsindustrin, men också för övrig tillverkningsindustri där man är i behov av kabel och kablage. Övriga produkter som företaget tillverkar är textilkabel, plafondfästen och takkoppar.

2008 startade Frinabs eget varumärke med designad belysning, NUD Collection, som specialiserat sig på enkel och vacker design där sladden är en viktig del av formspråket.

Grunden utgår från den textilbeklädda kabeln som finns i ett stort färgspektra av 50 olika färger. Detta ger möjlighet till ett unikt utseende och en effektfull upphängning.

Tanken är att låta kunden skräddarsy sin egen unika installation i tre enkla steg där man kombinerar sladd, lamphållare och ljuskälla. NUD har egen tillverkning och certifierade produkter. Delar av produktionen ligger i Sverige, det säkerställer hög kvalitet, flexibilitet och korta leveranstider. För att göra upphänget komplett erbjuder NUD Collection också ett utbud av ljuskällor.

Vi träffade Martina Edvardsson,  produktutvecklare på Frinab för ett litet samtal

Marketplace Borås: -”Hej Martina, Ser ni några specifika fördelar med att bedriva verksamhet i Sjuhäradsregionen?”

Martina Edvardsson: – ”Vi tycker det är en bra plats att driva företag på. Regionen har en stark historik av handel och företagande samt en bra infrastruktur som stöttar detta, mycket tack vare postorder historiken i bygden. Bakgrunden som en textiltillverknings stad är också positivt, då vi ser att mycket kompetens fortfarande lever kvar i regionen, inte minst genom textilhögskolan.

Marketplace Borås: -” Vilka är de stora utmaningarna, enligt dig, som branschen(textil) står inför i ett perspektiv på 10 år?”

Martina Edvardsson: -”Utmaningen ligger i att kunna konkurrera prismässigt och samtidigt erbjuda toppkvalité tillsammans med ett aktivt miljötänk. När jordens resurser börjar att sina gäller det att hitta på hållbara lösningar för framtiden.”

Marketplace Borås: -”Är samverkan inom branschnätverk som Marketplace Borås betydelsefullt för ert företag?”

Martina Edvardsson: -”Samverkan är alltid viktigt, det är till stor del anledningen till att vi vill vara del av Marketplace Borås.”

Marketplace Borås: -”Hur ser den närmsta framtiden ut för Frinab?”

Martina Edvardsson: -” Vi satsar hårt på tillväxt både på Frinab och varumärket NUD Collection. Nu närmast är det mässan M&O i Paris där vi lanserar flera nyheter för säsongen. Vi är även med på satsningen med pop-up butiken ”Bikini Berlin” i samarbete med Marketplace Borås, förhoppningsvis det första av många.”

Hemsida

nud-collection