2 Nov

Frukostföreläsning – Vad innebär EU:s nya dataskyddsförordning GDPR?

Frukostmöte för medlemmar i Marketplace Borås

GDPR är en förkortning av General Data Protection Regulation och är en EU-förordning som träder i kraft den 25 maj 2018. GDPR innehåller regler och bestämmelser som svenska företag måste följa vid behandling av personuppgifter, för att inte råka ut för sanktioner.

« Tillbaka till kalendern