Jag ansöker om medlemskap för:

 Företag/verksamhet/organisation (500:- medlemsavgift + 5500:- serviceavgift) Företag med mindre än 5 anställda (500:- medlemsavgift + 1000:- serviceavgift)

Faktura skickas när medlemskapet registreras
 Jag accepterar och godkänner Marketplace Borås villkor och personuppgiftshantering

Information om behandling av personuppgifter, Marketplace Borås
Genom att skicka informationen i detta formulär ger du ditt medgivande till att Marketplace Borås automatiskt registrerar uppgifterna i en databas. De personuppgifter som du lämnat i detta formulär kommer att behandlas av Marketplace Borås för att administrera ett eventuellt avtal med dig samt för marknadsföringsändamål.

Du medger också att namn och kontaktuppgift får listas i medlemsförteckning på denna sajt.

Du kan genom att skriva till Marketplace Borås, Box 8080, 506 30 Borås, (Besöksadress: Skaraborgsvägen 3 A) få besked om vilka personuppgifter som behandlas och hur behandling av dessa sker, begära att personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att personuppgifter ifråga ska användas för direktmarknadsföring.

Har du frågor med anledning av ovanstående uppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post

Bli medlem!

Medlemskapet är öppet för privata företag, statliga och offentliga verksamheter inom mode, textil och närliggande branscher.
Även branschorganisationer välkomnas som medlemmar. Har du frågor om medlemskap, hör av dig till pierre@marketplaceboras.se!

Medlemsavgifter

Insats (alla företag oavsett storlek):

500 kr vid inträde. Detta är en engångssumma som återbetalas om medlem väljer att avsluta medlemskapet.

Små företag (1-4 anställda):

Årlig medlemsavgift 500 kr
Årlig serviceavgift 1.000 kr

Större företag (5 och fler anställda):
Årlig medlemsavgift 500 kr
Årlig serviceavgift 5.500kr

Som medlem erbjuds du många möjligheter och förmåner.

 • Du bjuds in till seminarier, events och workshops inom Marketplace Borås
 • Du får tillgång till nya affärsmöjligheter och nya kontakter
 • Du får möjlighet att hyra kontorsplats samt lokaler till konferenser, events, mässor och workshops i Textile Fashion Center i Borås – en unik kreativ miljö
 • Du är med och skapar Skandinaviens ledande affärsarena inom mode, textil och design
 • Du blir en del av ett exklusivt nätverk med kompetens och erfarenhet inom textil, mode och design
 • Tillsammans skapar vi förutsättningar för att kompetent personal ska välja att stanna i Sjuhärad

 

 

Medlem har rätt att, genom meddelande som Marketplace Borås skall ha erhållit 3 månader innan rådande medlemskap förnyas, säga upp sitt medlemskap. Vid uteblivit meddelande förnyas medlemskapet per automatik. Om medlemskapet sträcker sig från 1 januari 20XX till 31 december 20XX, då skall medlemskapet senast sägas upp den 31 september 20XX. Uppsägning av medlemskap görs till Marketplace Borås via mail: ekonomi@marketplaceboras.se

Uppsägning av medlemskap ska skriftligen bekräftas av Marketplace Borås med information om bland annat datum för medlemskapets upphörande.


 

Become a member!

Membership is open for private companies, governmental and public organisations as well as trade associations, within the fashion, textile and design industries.

Membership fee (yearly)

Downpayment (eligible to all members regardless of size):

500 SEK. If you decide to cancel your membership the downpayment will be refunded in full.

Small companies (1-5 employees):

Membership fee: 500 SEK

Service fee: 1000 SEK

Larger companies ( 5 or more employees):

Membership fee: 500 SEK

Service fee: 5500 SEK

As a member we will offer you several activities during the year:

 • Invitations to exclusive seminars, events and workshops hosted by Marketplace Borås
 • A large network of fellow textile and fashion industry professionals
 • The possibility to meet new business partners and customers
 • Rent exclusive office space, meeting rooms and event venues for your events, meetings, workshops etc
 • You will be a part in creating the leading business arena in Scandinavia within fashion, textile and design.
 • And together we create an attractive textile for both new companies and skilled professionals.