Jag ansöker om medlemskap för:

 Företag/verksamhet/organisation (500:- medlemsavgift + 5500:- serviceavgift) Företag med mindre än 5 anställda (500:- medlemsavgift + 1000:- serviceavgift)

Faktura skickas när medlemskapet registreras
 Jag accepterar och godkänner Marketplace Borås villkor och personuppgiftshantering

Information om behandling av personuppgifter, Marketplace Borås
Genom att skicka informationen i detta formulär ger du ditt medgivande till att Marketplace Borås automatiskt registrerar uppgifterna i en databas. De personuppgifter som du lämnat i detta formulär kommer att behandlas av Marketplace Borås för att administrera ett eventuellt avtal med dig samt för marknadsföringsändamål.

Du medger också att namn och kontaktuppgift får listas i medlemsförteckning på denna sajt.

Du kan genom att skriva till Marketplace Borås, Box 8080, 506 30 Borås, (Besöksadress: Skaraborgsvägen 3 A) få besked om vilka personuppgifter som behandlas och hur behandling av dessa sker, begära att personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att personuppgifter ifråga ska användas för direktmarknadsföring.

Har du frågor med anledning av ovanstående uppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post

OBS! PGA tekniska problem fungerar inte anmälningsförmuläret.
Det går bra att skicka intresseanmälan direkt till patrik@marketplaceboras.se

Bli medlem.

Medlemskapet är öppet för privata företag, statliga och offentliga verksamheter inom mode, textil och närliggande branscher.
Även branschorganisationer välkomnas som medlemmar.

Medlemsavgifter:

Företag med 1-4 anställda betalar 2.000 kr första året och sedan 1.500 kr per år. Företag med 5 eller fler anställda betalar 6.500 första året och sedan 6.000 kr per år. Uppdelningen av kostnader ser ut som följande:

Insats (alla företag oavsett storlek):

500 kr vid inträde. Detta är en engångssumma som återbetalas om medlem väljer att avsluta medlemskapet.

Små företag (1-4 anställda):

Årlig medlemsavgift 500 kr
Årlig serviceavgift 1.000 kr

Större företag (5 och fler anställda):
Årlig medlemsavgift 500 kr
Årlig serviceavgift 5.500kr

Som medlem erbjuds du många möjligheter och förmåner.

  • Du bjuds in till seminarier, events och workshops inom Marketplace Borås
  • Du får tillgång till nya affärsmöjligheter och nya kontakter
  • Du får möjlighet att hyra kontorsplats samt lokaler till konferenser, events, mässor och workshops i Textile Fashion Center i Borås – en unik kreativ miljö
  • Du är med och skapar Skandinaviens ledande affärsarena inom mode, textil och design
  • Du blir en del av ett exklusivt nätverk med kompetens och erfarenhet inom textil, mode och design
  • Tillsammans skapar vi förutsättningar för att kompetent personal ska välja att stanna i Sjuhärad

 

 

Medlem har rätt att, genom meddelande som Marketplace Borås skall ha erhållit 3 månader innan rådande medlemskap förnyas, säga upp sitt medlemskap. Vid uteblivit meddelande förnyas medlemskapet per automatik. Om medlemskapet sträcker sig från 1 januari 20XX till 31 december 20XX, då skall medlemskapet senast sägas upp den 31 september 20XX. Uppsägning av medlemskap görs till Marketplace Borås via mail: ekonomi@marketplaceboras.se

Uppsägning av medlemskap ska skriftligen bekräftas av Marketplace Borås med information om bland annat datum för medlemskapets upphörande.


 

Become a member

Membership is open for private companies, govermental and public organisations as well as trade associations, within the fashion, textile and design industries.

Membership fee:

Companies with less than 5 employees pay 2000 SEK for their first year. After this, the fee is 1500 SEK per year.

If you decied to cancel your membership you´ll get 500 SEK back.

 

For companies with 5 employees or more,  the cost is 6500 SEK for the first year, and then 6000 SEK the following years.

If you decied to cancel your membership you´ll get 500 SEK back.

 

As a member you´ll get sevral opportunities and benefits:

You will be invited to seminars, events and workshops

You will be a part of our network and get the oppertunety to meet new people valid for your company

You get the possebilety to rent your own office space and our premises for your own events, meeting, workshops and more

You will be a part in creating the leading buiseness arena in Scandinavia within fashion, textile and design.

And together we create the conditions for anyone working within these areas to stay and make their company grow with us.