bild 5

Bilder från medlemsaktivitet med Awapatent

Onsdag 15/10 genomförde vi en mycket uppskattad medlemsaktivietetaktivitet. Helena Ribbefors, jurist på Awapatent, besökte oss och pratade om immaterialrätt för modeindustrin. Det blev en dynamisk föreläsning med mycket frågor från den engagerade publiken.

bild 4 bild 5 bild 3 bild 2 bild 1