Banner

Årsmöte för medlemmar i Marketplace Borås Ekonomisk Förening 16 mars

I din egenskap av medlem i Marketplace Borås Ekonomiska Förening
kallas du till årsmöte torsdagen den 16 mars. Vi bjuder på lunch.

På årsmötet rapporteras verksamhetsåret 2016 samt medlemsnytta och framtidsplaner.

Datum: Torsdagen den 16 mars
Tid: kl 11.30 – 13.45
Plats: Marketplace Arena, Textile Fashion Center plan 2

På årsmötet får vi även lyssna till Roger Tjernberg, tidigare VD som nu går upp som arbetande styrelseordförande. Vi får ta del av Oscar Jacobsons fantastiska utveckling
och framtidsvisioner.
RToj

PROGRAM
11.30 Årsmötet startar. Jonas Wollin, Ordförande Marketplace Borås
12.10 Nanette Espinasse, VD Marketplace Borås, presenterar året som gått, medlemsnyttan och framtidsplaner
12.30 Roger Tjernberg, VD Oscar Jacobson
13.00 Lunch serveras
13.45 Årsmötet avslutas

Anmäl dig till nanette@marketplaceboras.se senast den 13 mars

Mer information hittar du nedan!
Välkommen!

FÖREDRAGNINGSLISTA

§ 1. Val av mötesordförande
§ 2. Styrelsens val av sekreterare
§ 3. Val av justeringsmän
§ 4. Mötets behöriga utlysande
§ 5. Fastställande av röstlängd
§ 6. Fastställande av dagordning
§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
§ 8. Revisionsberättelse
§ 9. Fastställande
§ 10. Styrelsens ansvarsfrihet
§ 11. Medlemsavgiftens storlek
§ 12. Förslag från styrelse eller medlemmar
§ 13. Val av styrelse
§ 14. Firmatecknare
§ 15. Bank- och postfullmakt
§ 16. Omedelbar justering
§ 17. Val av revisor och revisorssuppleant
§ 18. Förslag till valberedning